Perfil de Contractant de l'EMD de Jesús

Adjudicació del contracte del servei d'edició i impressió de la publicació Informatiu Jesusenc

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: EX101500022

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 11-03-2015

Adjudicatari: Querol Edicions, SL

Import: 17.850,00 €

Contracte formalitzat mitjançant document administratiu subscrit en data 23 de març de 2015
DOCUMENTS

cert_adjudicacio_definitiva 18/03/2015 18:23:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant