Perfil de Contractant de l'EMD de Jesús

Subministrament d'un vehicle amb destinació a la brigada de manteniment i obres

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: EX201500036

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 31/03/2015

Adjudicatari: Hermanos Gelida, SA

Import: 33.275,00 € IVA inclòs

Contracte formalitzat mitjançant document administratiu subscrit en data 1 d'abril de 2015
DOCUMENTS

certificat_adjudicacio_contracte 09/04/2015 07:45:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant