Perfil de Contractant de l'EMD de Jesús

Formalització de la concessió demanial de l'ús privatiu del bar restaurant del la Llar de Jubilats de Jesús

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 201500125

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant