Perfil de Contractant de l'EMD de Jesús

Obra "Consolidació de façanes i enderroc interior del sector en runes de l'Edifici Immaculada

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: EX201500197

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 09/10/2015

Adjudicatari: Olegario Estrada SL

Import: 85.561,93 euros

DOCUMENTS

Anunci_adj_cte 29/10/2015 10:12:44 *

Cert_adj_cte_obra 29/10/2015 10:12:46 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant