Perfil de Contractant de l'EMD de Jesús

Servei de manteniment de les instal·lacions de climatització de diverses dependències de l'EMD de Jesús

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: EX201600002

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 13/07/2016

Adjudicatari: Altadill SL

Import: 7260,00 euros, IVA inclòs

DOCUMENTS

Anunci_adjudicacio 05/08/2016 10:13:33 *

cert_adjudicacio 05/08/2016 10:13:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant