Perfil de Contractant

Pàgines: 123456
ESTAT NOM TIPUS
En tràmit Memòria valorada de condicionament com a parc públic del solat situat al carrer de les Dues Hortes, cantonada amb el carrer Masricart 695/16 OBRES
En tràmit Projecte executiu de condicionament i millora de l'Avinguda Collblanc, en el tram comprès entre l'Avinguda Carrasco i Formiguera i el carrer Ponç de Castellví. 580/16 OBRES
En tràmit Obres d'execució del Projecte bàsic i d'execució per a la construcció de dos nous vestidors i trasllat de despatxos i sales de reunions al nou edifici del Camp d'esports municipal de la Canonja. 648/16 OBRES
Adjudicada definitivament serveis d'edició i impressió del Butlletí Municipal de la Canonja 671/16 SERVEIS
Adjudicada definitivament servei de redacció del projecte bàsic i executiu i l'estudi de seguretat i salut, i exercir la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i salut del projecte constructiu "Sanejament del nucli de la Canonja". 553/16 SERVEIS
Adjudicada definitivament Servei de manteniment de les zones verdes, l'arbrat i verd viari, i la jardineria ornamental de la Canonja, reservat a centres especials de treball (Disposició addicional cinquena TRLCSP) 97/16 SERVEIS
Adjudicada definitivament Servei de manteniment del Mur Verd de la Canonja 96/16 SERVEIS
Adjudicada definitivament Obres d'Execució del projecte bàsic i d'execució dels acabats interiors i les instal·lacions del vestidor soterrani del poliesportiu municipal. 95/16 OBRES
Adjudicada definitivament Fase I de condicionament del Mas de l'Abeurador com a Centre d'Interpretació Arqueològica. 480/15 OBRES
Adjudicada definitivament Projecte executiu de condicionament i millora de la zona verda de l'Avda. Carrasco i Formiguera de la Canonja. 639/15 OBRES
Pàgines: 123456