Perfil de Contractant

Pàgines: 123456
ESTAT NOM TIPUS
En tràmit Taller d'estimulació cognitiva per a la Gent Gran. 231/17 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contracte mixt de subministrament, instal·lació i manteniment de diferents elements d'escalada (rocòdrom) en diferents emplaçaments del municipi 333/17 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Servei d'assegurances de la flota de vehicles de l'Ajuntament de la Canonja. 177/17 SERVEIS
Adjudicada definitivament Memòria valorada de condicionament com a parc públic del solat situat al carrer de les Dues Hortes, cantonada amb el carrer Masricart 695/16 OBRES
Adjudicada definitivament Projecte executiu de condicionament i millora de l'Avinguda Collblanc, en el tram comprès entre l'Avinguda Carrasco i Formiguera i el carrer Ponç de Castellví. 580/16 OBRES
Adjudicada definitivament Obres d'execució del Projecte bàsic i d'execució per a la construcció de dos nous vestidors i trasllat de despatxos i sales de reunions al nou edifici del Camp d'esports municipal de la Canonja. 648/16 OBRES
Adjudicada definitivament serveis d'edició i impressió del Butlletí Municipal de la Canonja 671/16 SERVEIS
Adjudicada definitivament servei de redacció del projecte bàsic i executiu i l'estudi de seguretat i salut, i exercir la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i salut del projecte constructiu "Sanejament del nucli de la Canonja". 553/16 SERVEIS
Adjudicada definitivament Servei de manteniment de les zones verdes, l'arbrat i verd viari, i la jardineria ornamental de la Canonja, reservat a centres especials de treball (Disposició addicional cinquena TRLCSP) 97/16 SERVEIS
Adjudicada definitivament Servei de manteniment del Mur Verd de la Canonja 96/16 SERVEIS
Pàgines: 123456