Perfil de Contractant de La Galera

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Contracte de gestió del servei públic de la piscina municipal, mitjançant concessió. Procediment obert. Tramitació urgent. 201700015G ALTRES
Adjudicada provisionalment CONTRACTE OBRES. PROCEDIMENT OBERT. OBRA MODIFICAT NÚM. 1 DE LA 1a FASE DEL PROJECTE D'ENDEGAMENT D'UN TRAM DE BARRANC DE LA GALERA 1/2015 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE SUBMINISTRAMENT , PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, INSTAL·LACIO EQUIP FILTRAT 1/2014 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, MODALITAT D'ARRENDAMENT , DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE LA GALERA 1/2014E SERVEIS
Adjudicada definitivament Urbanització de terrenys municipals destinats a equipaments. Resta capítols modificats. 07/2013 OBRES
Adjudicada definitivament Urbanització de terrenys municipals destinats a equipaments PUOSC-2011-589 OBRES
Adjudicada definitivament Conducció subterrània de línia elèctrica aèria, zona LA CASOTA (1) CASOTA OBRES
Adjudicada definitivament Conducció subterrània de línia elèctrica aèria, zona LA CASOTA FEESL
Adjudicada definitivament Reforma edifici i la seva habilitació per a Casal FEIL 2009 OBRES
Adjudicada definitivament Reforma dels accessos i instal·lació d’un ascensor a la Casa de la Vila PUOSC 2008 OBRES
Pàgines: 1