Perfil de Contractant de La Galera

Urbanització de terrenys municipals destinats a equipaments

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: PUOSC-2011-589

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: Obertura dels sobres 2 i 3 el dia 8 de juny de 2011 a les 12.00 hores.
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 24.09.2011

Adjudicatari: CONSTRUCCIONS N. SOLE, SL

Import: 442.140,39 €


DOCUMENTS

Anunci plec 06/04/2011 11:36:55 *

Anunci obra 2011-589 03/05/2011 09:42:12 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant