Perfil de Contractant de La Galera

CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, MODALITAT D'ARRENDAMENT , DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE LA GALERA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2014E

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 20/05/2014 22:50:41 *

ANUNCI LICITACIÓ 20/05/2014 22:50:44 *

ACTA MESA CONTRATACIÓ 12/06/2014 14:34:40 *

APROVACIÓ RELACIÓ CLASSIFICADA 17/06/2014 10:27:25 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 19/06/2014 11:03:20 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant