Perfil de Contractant de La Galera

CONTRACTE OBRES. PROCEDIMENT OBERT. OBRA MODIFICAT NÚM. 1 DE LA 1a FASE DEL PROJECTE D'ENDEGAMENT D'UN TRAM DE BARRANC DE LA GALERA

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 1/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: OBERTURA SOBRE NÚM. 2: Dia 11 de març de 2015 a les 10.00 hores / OBERTURA SOBRE NÚM. 3: Dia 13 de març de 2015 a les 10.00h.

Obtenció documentació tècnica:

Per problemes tècnics la documentació tècnica de l'obra "Modificat núm.1 de la fase 1a del projecte d'Endegament d'un tram de Barranc de la Galera" es troba penjat a la web de l'Ajuntament a l'apartat notícies. http://www.la-galera.altanet.org////noticies/view.php?ID=1667

DOCUMENTS

ANUNCI MEMBRES MESA CONTRACTACIÓ 05/03/2015 11:58:55 *


ACTA OBERTURA SOBRE 3 13/03/2015 14:17:41 *


ANUNCI ADJUDICACIÓ OBRA 17/03/2015 17:04:38 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant