Perfil de Contractant de La Galera

Reforma dels accessos i instal·lació d’un ascensor a la Casa de la Vila

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: PUOSC 2008

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 de desembre de 2008


Obtenció documentació tècnica:
Tramitació, procediment.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Procediment negociat sense publicitat

Preu del Contracte.
Preu 73.200,59 euros, i 11.712,10 euros d’IVA.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 20 de febrer de 2009

Adjudicatari: JOSÉ FRANCISCO GASULLA BEL

Import: 73.200,59 euros i 11.712,10 euros d’IVA