Perfil de Contractant de La Galera

Contracte de gestió del servei públic de la piscina municipal, mitjançant concessió. Procediment obert. Tramitació urgent.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 201700015G

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de maig de 2017


Obertura de pliques: 30 de maig de 2017 (Obertura sobre núm. 2)

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 1 de juny de 2017 (Relació classificada licitadors)

Data d'adjudicació definitiva: 20/06/2017

Adjudicatari: L. V. B.

Import: 1.089,00

DOCUMENTS

Anunci de licitació 08/05/2017 09:08:50 *

Anunci mesa contractació 08/05/2017 09:08:53 *

Acta obertura sobre 1 25/05/2017 13:37:37 *

Anunci obertura sobre 2 25/05/2017 13:37:39 *

Acta obertura sobre 2 31/05/2017 08:05:22 *

Relació classificada licitadors 06/06/2017 09:32:20 *

Anunci d'adjudicació 21/06/2017 12:06:49 *

Anunci de formalització 21/06/2017 12:06:52 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant