Perfil de Contractant de La Galera

Reforma edifici i la seva habilitació per a Casal

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: FEIL 2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 03 d'abril de 2009


Obtenció documentació tècnica:
Tramitació, procediment.
a) Tramitació: Urgència
b) Procediment: Negociat sense publicitat

Preu del Contracte.
Preu 129.994,83 euros i 20.799,17 euros d'IVA.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 15 d’abril de 2009

Adjudicatari: GÜECHE, SL

Import: 116.995,34 euros i 18.719,25 euros d’IVA.