Perfil de Contractant de La Riba

Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS
En termini CONTRACTE DE DIPÒSIT BANCARI, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 251-2016
En termini CONTRACTE OBRES "URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DEL DIPÒSIT AL CAP DE RIBA" 200/2016 OBRES
Adjudicada definitivament NOMENAMENT RESPONSABLE CONTRACTE SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 2016-030 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contracte servei de neteja edificis Municipals 2016-030 SERVEIS
En tràmit LICITACIÓ SERVEIS NETEJA EDIFICS PÚBLCIS 2016-030 SERVEIS
Suspesa SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS 2015-208 SERVEIS
Adjudicada definitivament OBRES 2A. FASE REFORMA INSTAL·LACIONS PISCINA MUNICIPAL 5/2013
Adjudicada definitivament ARRENDAMENT I CONDICIONAMENT TERRENY APARCAMENT PÚBLIC 12/2012 ALTRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SEPARATA CASAL D'AVIS 13/2012 OBRES
Adjudicada definitivament Contractació Plaça Major 6/2012 OBRES
Pàgines: 12