Perfil de Contractant del Lloar

Contractació de la gestió de la botiga municipal en la modalitat d'arrendament

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 1/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:
Pot consultar-se a la secretaria de l'Ajuntament o en el Perfil del contractant