Perfil de Contractant de Llorenç del Penedès

Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament EXPEDIENT PER L'ALINEACIÓ D'UN BÉ IMMOBLE DEL CARRER POMPEU FABRA CANTONADA CAMÍ DE LA PLANA 72/2018 OBRES
Suspesa CONTRACTACIÓ OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA PARCIAL EDIFICI PER GENERAR DOS HABITATGES D'EMERGÈNCIA SOCIAL 1/2018 OBRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONTRACTE NETEJA EDIFICIS, LOCALS I INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 2/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DE LA BARRA DE BAR DE LA FESTA MAJOR 2017 1/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contractació de les obres del projecte d'instal·lació de gespa artificial al camp de futbol a av. de l'estrella s/n 1/2016 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DELS PARCS URBANS, JARDINS MUNICIPALS, PARTERRES, ARBRAT VIARI, INSTAL·LACIÓ DE REG I JARDINERES DEL MUNICIPI DE LLORENÇ DE PENEDÈS 2/2015 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ OBRES DELS PROJECTES DE "CONSTRUCCIÓ EDIFICI AJUNTAMENT R.MARINADA 27 MODIFICAT" I "AMPLIACIÓ EDIFICI AJUNTAMENT R.MARINADA 27" 1/2015 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SERVEI RECOLLIDA DIVERSES FRACCIONS RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA VIÀRIA A LLORENÇ DEL PDÈS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. 1/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contractació mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, i, jardineres, així com de l'arbrat del municipi de LLorenç del Penedès 1/2012 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ OBRES DEL PROJECTE D’EDIFICI AÏLLAT PER A LLAR D’INFANTS, AL CARRER ANTONI GAUDI, S/N, AL NUCLI URBÀ DE LLORENÇ DEL PENEDÈS”. 1/2011 OBRES
Pàgines: 12