Concessió administrativa d'ús privatiu

Núm. Expedient:
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentaci d'ofertes: 04 de maig de 2016

Obtenció documentació tècnica: Exposició al públic fins el dimarts 03/05/2016
Inici del període d'acceptació d'ofertes el dimecres 04/05/2016
Finalització del termini per a presentar ofertes divendres 27/05/2016

Descripció:

DOCUMENTS

Plecs de clàusules 05/04/2016 09:26:52 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant