Concessió administrativa d'us privatiu (Modificació de clàusules administratives)

Núm. Expedient:
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


Obtenció documentació tècnica:

Descripció:

DOCUMENTS

Anunci plec de clàusules 27/05/2015 16:03:18 *

Plecs de clàusules 27/05/2015 16:03:21 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant