Licitació "Renovació d’un tram del clavegueram del C/ Major i de renovació de la xarxa d’aigua potable al municipi"

Núm. Expedient: 08/2016 i 09/2016
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentaci d'ofertes: 24 de març de 2017

Obtenció documentació tècnica: Poden descarregar-se els projectes al següent enllaç:

PROJECTES

Descripció:

DOCUMENTS

Acta de la Mesa 29/03/2017 14:08:32 *

Mesa 01/03/2017 13:26:08 *

Plec de condicions 01/03/2017 13:26:13 *

Publicació al BOPT 01/03/2017 13:26:16 *

Desistiment 01/03/2017 13:26:18 *

Adjudicació 20/07/2017 13:22:23 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant