Licitació de les obres de pavimentació del Camí de Sant Salvador

Núm. Expedient: 4307510007-2018-0000042
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


Obtenció documentació tècnica: Seu electrònica de la pàgina web de l' Ajuntament.

Descripció: Licitació de les obres de pavimentació i arranjament del camí de Sant Salvador.

DOCUMENTS

Anunci 20/07/2018 09:22:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant