Licitació de l'obra "Adequació de l'àrea de lleure i turisme del pantà 2ona fase"

Núm. Expedient: 18/2011
Deserta

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


Obtenció documentació tècnica:

Descripció:

DOCUMENTS

Anunci plec de clàusules 17/08/2011 09:55:31 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant