Licitació dels serveis d'arquitectura i enginyeria per al condicionament espai d'acollida, un centre de recepció de visitants, una passarel·la que connecta l'espai d'acollida i del disseny i confecció de l'itinerari per la vall del riu Montsant

Núm. Expedient:
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


Obtenció documentació tècnica:

Descripció:

DOCUMENTS

Anunci 21/03/2013 11:50:32 *

Plecs de clàusules tècniques 21/03/2013 11:50:34 *

Plecs de condicions 21/03/2013 11:50:38 *

Adjudicació provisional 13/05/2013 13:32:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant