Correcció errada material

Núm. Expedient:
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


Obtenció documentació tècnica:

Descripció:

DOCUMENTS

Plec clàusules tècniques 24/04/2013 10:30:18 *

Plec clàusules administratives particulars 24/04/2013 10:30:20 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant