Perfil de Contractant de Masdenverge

Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Prestació servei públic Centre Dia persones grans, modalitat concessió 2016-13CGS ALTRES
Adjudicada definitivament Gestió indirecta del servei públic a les instal•lacions esportives municipals i de l'explotació del bar situat en un annex al Pavelló poliesportiu municipal, per la modalitat de concessió 2016-01CGS ALTRES
Suspesa Servei públic de gestió de les instal·lacions esportives 2015-11CGS ALTRES
Adjudicada definitivament Construcció d'un magatzem municipal 2014-04CO OBRES
Adjudicada definitivament Millora enllumenat públic 4ª fase, anomenat “Projecte de distribució en baixa tensió per a l’enllumenat públic corresponent al casc antic 4ª fase-línia A” 2012-04CO OBRES
Adjudicada definitivament Subministrament Mobiliari i equipament del Centre Masdenverge Actiu 2012-02CSU SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Gestió, en règim de concessió administrativa, del servei d’instal·lacions esportives i culturals de l’Ajuntament de Masdenverge 2011/01CGS
Adjudicada definitivament Millora de l’enllumenat públic 2ª fase, anomenat “Projecte de distribució en baixa tensió per a l’enllumenat públic del casc antic 2ª fase-línia B” 2010-08CO
Adjudicada definitivament Subministrament Centre Interpretació Turística Masdenverge 2010-07CSU
Adjudicada definitivament Elaboració i redacció del projecte de reparcel·lació del sector SUD-7 2010-04CS
Pàgines: 12