Perfil de Contractant de Masdenverge

Construcció d'un magatzem municipal

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014-04CO

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: 2 d'octubre de 2014

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 23 d'octubre de 2014

Adjudicatari: Montserrat To y Sánchez, SL

Import: 78.607,02 euros

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant