Perfil de Contractant de Masdenverge

Prestació servei públic Centre Dia persones grans, modalitat concessió

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2016-13CGS

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 14 de setembre de 2016


Obertura de pliques: 15 de setembre de 2016 (sobres núm. 1 i 2)

Obtenció documentació tècnica:
A la Seu Electronica o a les oficines de l'Ajuntament de Masdenverge

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 22 de desembre de 2016

Adjudicatari: Serveis de Geriatria Alfacs, SL

DOCUMENTS
Acord Ple suspensió procediment 01/02/2017 12:10:16 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant