Perfil de Contractant de Masdenverge

Elaboració i redacció del projecte de reparcel·lació del sector SUD-7

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010-04CS

DADES DEL CONTRACTE


Obertura de pliques: 20/09/2010
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 22/09/2010

Data d'adjudicació definitiva: 13/10/2010

Adjudicatari: Payject XXI SA

Import: 18.676,45 euros, IVA inclòs

DOCUMENTS

Anunci adjudicació provisional 23/09/2010 10:46:56 *

Anunci adjudicació definitiva 19/10/2010 13:27:30 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant