Perfil de Contractant de Mas de Barberans

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Contractació de l'obra de Pavimentació del Carrer Clavell per procediment obert i tramitació urgent 98/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Contractació del Servei de Vigilància i salvament, Monitor de natació i manteniment de la piscina municipal 47/2016 SERVEIS
En termini Reforma interior Ajuntament i Centre Cívic 83/2014
En tràmit INVERSIONS PARC INFANTIL AVINGUDA CATALUNYA 1/2014 OBRES
Adjudicada definitivament REHABILITACIÓ ESCALES DE MAS DE BARBERANS 1ª FASE 4/2011 OBRES
Adjudicada definitivament Contracte negociat sense publicitat d' Implementació de l'exposició permanent del Museu de la Pauma 3/2010 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Contractació Obres AMPLIACIÓ CENTRE CIVIC-CULTURAL,AJUNTAMENT I ENDERROC EDIFICI EXISTENT 3/2010
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ OBRA REHABILITACIÓ PEDRISSOS DE MAS DE BARBERANS 2/2010
Adjudicada definitivament Contractació obra REHABILITACIO ESCALES C/ STA. TERESA ( FEOSS-2010) 1/2010
Pàgines: 1