Perfil de Contractant de Mont-roig

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
En tràmit SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOVES PAPERERES AL TERME MUNICIPAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 10794/2017 SUBMINISTRAMENT
En tràmit OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DELS SERVEIS URBANS I PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DE L'AVINGUDA BARCELONA DE MIAMI PLATJA 12666/2017 OBRES
En tràmit PROGRAMARI DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA NÒMINA DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP 10808/2017 SUBMINISTRAMENT
4 SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DE MAQUINARI I PROGRAMARI I CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS PER LA SEVA IMPLANTACIÓ 11673/2017 SUBMINISTRAMENT
4 SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DE MAQUINARI I PROGRAMARI I CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS PER LA SEVA IMPLANTACIÓ 9612/2017 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament PROGRAMA OBSERVATORI DE LA GENT GRAN AL BARRI DE LA FLORIDA DE MIAMI PLATJA (PLA DE BARRIS) 8838/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT DE QUATRE MÒDULS PREFABRICATS DE VESTIDORS PER AL CAMP DE GESPA ARTIFICIAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 8488/2017 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR PER CONCESSIÓ 7702_2017 SERVEIS
4 REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER L'EDIFICACIÓ DEL CLUB DE MAR EN DOS FASES I CONSTRUCCIÓ DE L'OBRA CORRESPONENT A LA FASE I 6560_2017 OBRES
Adjudicada definitivament IMPLANTACIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN QUIOSC-BAR AL BOSQUET DEL LLASTRES 5434_2017 ALTRES
Pàgines: 12345678910...