Perfil de Contractant de Mont-roig

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONCESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS MUNICIPALS PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA WIFI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I ECONÒMICA AL MUNICIPI 1496/2018 ALTRES
Adjudicada definitivament AUTORITZACIO PER A L'OCUPACIO I EXPLOTACIO DE LA BASE NAUTICA DURANT LA TEMPORADA 2018 897/2018 ALTRES
Adjudicada definitivament PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE LES OLIVERES A MIAMI PLATJA 806/2018 OBRES
4 LLOGUER, MANTENIMENT I NETEJA DE SANITARIS QUÍMICS A DIVERSES PLATGES DE MONT-ROIG DEL CAMP 2018 11895/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA A LA PLAÇA TARRAGONA DE MIAMI PLATJA 13832/2017 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOVES PAPERERES AL TERME MUNICIPAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 10794/2017 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DELS SERVEIS URBANS I PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DE L'AVINGUDA BARCELONA DE MIAMI PLATJA 12666/2017 OBRES
Adjudicada definitivament PROGRAMARI DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA NÒMINA DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP 10808/2017 SUBMINISTRAMENT
4 SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DE MAQUINARI I PROGRAMARI I CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS PER LA SEVA IMPLANTACIÓ 11673/2017 SUBMINISTRAMENT
4 SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DE MAQUINARI I PROGRAMARI I CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS PER LA SEVA IMPLANTACIÓ 9612/2017 SUBMINISTRAMENT
Pàgines: 12345678910...