Perfil de Contractant

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
En tràmit anunci mesa casal [+] SERVEIS
En tràmit anunci mesa botiga [+] SERVEIS
En tràmit EXPEDIENT PER A LA CONCESSIÓ D'US PRIVATIU DEL LOCAL COMERCIAL UBICAT AL CARRER MAJOR, 35 DE MONTFERRI, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 4308970005-2017-0000007 SERVEIS
En tràmit EXPEDIENT PER A LA CONCESSIÓ D'US PRIVATIU DE L'EQUIPAMENT DE BAR UBICAT AL CASAL MUNICIPAL DE MONTFERRI, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 4308970005-2017-0000008 SERVEIS
Adjudicada definitivament adjudicació de l’explotació de la botiga ubicada en els baixos del Carrer [+]
En termini CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL EXPLOTACIÓ BOTIGA C. MAJOR, 35 01-C-2015
Pàgines: 1