Perfil de Contractant

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS A LA PLAÇA MAJOR I CARRERS ADJACENTS [+] OBRES
Adjudicada definitivament RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE DIVERSOS CARRERS A PAÜLS, FASE 1 [+] OBRES
Adjudicada provisionalment Arranjament de camins per accedir a les àrees naturals i masses forestals per poder conservar-les i recuperar-les i recuperar-les i alhora previndre i detectar incendis forestals [+] OBRES
Adjudicada definitivament Obres del projecte "Arranjament dels accessos al cementiri municipal". [+] OBRES
Pàgines: 1