Perfil de Contractant de Perafort

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Expedient de Contractació per l'execució de "Construcció de dues pistes de Pàdel" 02/17 OBRES
Adjudicada definitivament Expedient de Contractació per l'execució de les Obres de Susbtitució de la Coberta del Casal municipal de Puigdelfí 01/07 OBRES
Adjudicada definitivament Licitació servei menjador de l'Escola Bressol i CEIP Josep Veciana cursos 2014-2015 i 2015-2016 Licitació serv menjador EBressol i CEIP SERVEIS
Adjudicada definitivament Concurs pel lloguer d'un immoble (local d'oficines i magatzem) al Polígon Industrial de Perafort 1/15 SERVEIS
Adjudicada definitivament Licitació servei menjador de l'Escola Bressol i Escola Josep Veciana cursos 2016-2017 i 2017-2018 01/16 SERVEIS
Pàgines: 1