Perfil de Contractant del Pla de Sta Maria

LICITACIÓ CONTRACTE SERVEIS DE BAR DE LA PISCINA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 03/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI 05/05/2017 11:59:05 *

PLEC DE CLAUSULES 05/05/2017 11:59:08 *

EDICTE 01/06/2017 11:24:10 *

ACTA VALORACIÓ 07/06/2017 08:58:48 *

ANUNCI CLASSIFICACIÓ 07/06/2017 09:58:55 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant