Perfil de Contractant del Pla de Sta Maria

LICITACIÓ SERVEI ARRENDAMENT DEL BAR INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA

En termini Núm. Expedient: 01/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI LICITACIÓ 06/03/2018 13:44:49 *

PLEC DE CLAUSULES 06/03/2018 13:44:54 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant