Perfil de Contractant de la Pobla de Mafumet

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
En termini Serveis d’educadors/es i integradors/es socials per a l’execució del Projecte TASTA a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet 803/2017 SERVEIS
En termini Projecte remodelació accés i reforma serveis,sala premsa i sala polivalent Centre Cívic 729/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Projecte remodelació Cementiri Municipal 553/2017 OBRES
En tràmit Explotació, conservació i manteniment Estació Depuradora Aigües Residuals 338/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament PROJECTE REFORMA ENTORN BAR COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL 490/2017 OBRES
En tràmit CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA ÚS/EXPLOTACIÓ BAR CENTRE CÍVIC I ESPORTIU 341/2017 ALTRES
Adjudicada definitivament Projecte adequació font Plaça de les Pobles Exp. 443/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Memòria valorada renovació serveis/voreres-arbrat Av. Generalitat Exp. 353/2017 OBRES
Adjudicada definitivament SUBSTITUCIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL CENTRE CÍVIC I ESPORTIU 304/2017 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA ÚS/EXPLOTACIÓ BAR PISCINES 113/2017 ALTRES
Pàgines: 12345678910...