Perfil de Contractant de la Pobla de Mafumet

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament PROJECTE REFORMA ENTORN BAR COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL 490/2017 OBRES
En termini CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA ÚS/EXPLOTACIÓ BAR CENTRE CÍVIC I ESPORTIU 341/2017 ALTRES
Adjudicada definitivament Projecte adequació font Plaça de les Pobles Exp. 443/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Memòria valorada renovació serveis/voreres-arbrat Av. Generalitat Exp. 353/2017 OBRES
En termini SUBSTITUCIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL CENTRE CÍVIC I ESPORTIU 304/2017 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA ÚS/EXPLOTACIÓ BAR PISCINES 113/2017 ALTRES
Adjudicada definitivament PROJECTE ADEQUACIÓ PARC DELS COL·LEGIS 684/2016 OBRES
Adjudicada definitivament Viatge Andorra 2017 746/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament Projecte construcció serveis higiènics Camp de Futbol 137/2016 OBRES
Adjudicada definitivament Projecte remodelació vestidors Camp Futbol 542/2016 OBRES
Pàgines: 12345678910...