Perfil de Contractant de la Pobla de Mafumet

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Concessió administrativa bar Centre Cívic i Esportiu 341/2017 ALTRES
Adjudicada definitivament Projecte complementari remodelació vestidors Camp Futbol 628/2017 OBRES
Suspesa Servei d'assistència sanitària complementària per al personal de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet 889/2017 SERVEIS
En tràmit Neteja Escola Mare de Déu del Lledó 713/2017 SERVEIS
En tràmit Serveis d’educadors/es i integradors/es socials per a l’execució del Projecte TASTA a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet 803/2017 SERVEIS
En termini Projecte remodelació accés i reforma serveis,sala premsa i sala polivalent Centre Cívic 729/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Projecte remodelació Cementiri Municipal 553/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Explotació, conservació i manteniment Estació Depuradora Aigües Residuals 338/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament PROJECTE REFORMA ENTORN BAR COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL 490/2017 OBRES
En tràmit CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA ÚS/EXPLOTACIÓ BAR CENTRE CÍVIC I ESPORTIU 341/2017 ALTRES
Pàgines: 12345678910...