Perfil de Contractant de la Pobla de Mafumet

Pàgines: 123 45678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament OBRES URBANITZACIÓ PAU-J 3/2105 OBRES
Adjudicada definitivament Adjudicació contracte subministrament revestiment rampa Pavelló Centre Cívic 5/15 (16/15 G) SUBMINISTRAMENT
En termini Subministrament enllumenat nadalenc casc antic G007/2015 SUBMINISTRAMENT
En termini Licitació obres "Projecte executiu de les obres d’urbanització del Polígon Industrial J" 3/2015 OBRES
En termini Adjudcació subministramwent "Memòria valorada substitució enllumenat Pavelló Municipal " 1/2015 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Adjudicació obres Memòria valorada obres entorn Tanatori i Cementiri Municipal 02/2015 OBRES
En termini Licitació obres "Projecte executiu de les obres d’urbanització del Polígon Industrial J" 3/2015 OBRES
Adjudicada definitivament Licitació servei tècnics específic per al funcionament integral del Complex Esportiu Municipal __/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adequació espai públic destinat a equipaments per infants al Parc de les Pobles _/2014 SUBMINISTRAMENT
En termini Licitació servei tècnics específic per al funcionament integral del Complex Esportiu Municipal __/2014 SERVEIS
Pàgines: 123 45678910...