Perfil de Contractant de la Pobla de Mafumet

Pàgines: 1234 5678910...
ESTAT NOM TIPUS
En termini Licitació obres "Projecte executiu de les obres d’urbanització del Polígon Industrial J" 3/2015 OBRES
Adjudicada definitivament Licitació servei tècnics específic per al funcionament integral del Complex Esportiu Municipal __/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adequació espai públic destinat a equipaments per infants al Parc de les Pobles _/2014 SUBMINISTRAMENT
En termini Licitació servei tècnics específic per al funcionament integral del Complex Esportiu Municipal __/2014 SERVEIS
En termini Adequació espai públic destinat a equipaments per infants al Parc de les Pobles _/2014 SUBMINISTRAMENT
En termini Licitació servei tècnics específic per al funcionament integral del Complex Esportiu Municipal _/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adjudicació obres incloses en la memòria valorada Accés per a vehicles d'emergència nou CEIP _/2014 OBRES
En tràmit Licitació servei tècnics específic per al funcionament integral del Complex Esportiu Municipal _/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adjudicació obres III Fase del Tanatori Municipal 9/2014 OBRES
Adjudicada definitivament Adjudicació obres III Fase del Tanatori Municipal 9/2014 OBRES
Pàgines: 1234 5678910...