Perfil de Contractant de la Pobla de Mafumet

Pàgines: 1234 5678910...
ESTAT NOM TIPUS
En termini Adequació espai públic destinat a equipaments per infants al Parc de les Pobles _/2014 SUBMINISTRAMENT
En termini Licitació servei tècnics específic per al funcionament integral del Complex Esportiu Municipal _/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adjudicació obres incloses en la memòria valorada Accés per a vehicles d'emergència nou CEIP _/2014 OBRES
En tràmit Licitació servei tècnics específic per al funcionament integral del Complex Esportiu Municipal _/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adjudicació obres III Fase del Tanatori Municipal 9/2014 OBRES
Adjudicada definitivament Adjudicació obres III Fase del Tanatori Municipal 9/2014 OBRES
En termini Licitació subministrament equipament adequació equipaments infantils Parc de les Pobles ___4 SUBMINISTRAMENT
En termini Licitació submionistrament equipament adequació equipaments infantils Parc de les Pobles ___4 SUBMINISTRAMENT
En termini Licitació servei tècnics específic per al funcionament integral del Complex Esportiu Municipal -/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adjudicacio obres incloses en la Memòria valorada xarxa aigües pluvials Casc Antic 9/2014 OBRES
Pàgines: 1234 5678910...