Perfil de Contractant de la Pobla de Mafumet

Projecte remodelació Cementiri Municipal

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 553/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: Decret alcaldia núm. 485/2017, d'1 d'agost.

Adjudicatari: Construcciones Tecnipobla SL

Import: 196.476,24 més IVA.

DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIÓ CONTRACTE 24/08/2017 08:50:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant