Perfil de Contractant de la Pobla de Mafumet

Serveis d’educadors/es i integradors/es socials per a l’execució del Projecte TASTA a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 803/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 04 d'octubre de 2017


Obertura de pliques: Sobre B: 20/10/2017 a les 13:00 hores a la Sala Tarcisi de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet. Sobre C: 07/11/2017 a les 13:00 hores a la Sala Tarcisi de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet.

Obtenció documentació tècnica:
-Anunci de licitació -Plec de Clàusules Administratives -Plec de Prescripcions Tècniques -ANNEX 1: declaració responsable -ANNEX 2: solvència econòmica i tècnica -ANNEX 3: oferta econòmica

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 11/12/2017

Adjudicatari: FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA

Publicació preguntes 1: 26/09/2017
DOCUMENTS

1.- Anunci de licitació 19/09/2017 12:41:49 *

PCA 19/09/2017 12:42:14 *

PPT 19/09/2017 12:42:53 *

ANNEX 1 19/09/2017 12:43:30 *

ANNEX 2 19/09/2017 12:44:05 *

ANNEX 3 19/09/2017 12:44:58 *

Preguntes_1 26/09/2017 10:56:09 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant