Rehabilitació i ampliació del Cementiri municipal

Núm. Expedient: 1/2012
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 1/09/2012

Adjudicatari: ANDREU PIZARROSO DE LA RUBIA

Import: 45.000

Descripció:

DOCUMENTS

Anunci del Plec de Clàusules 04/05/2012 12:33:33 *

Plec de Clàusules Administratives 04/05/2012 12:33:35 *

Adjudicació provisional contracte d'obres 10/12/2012 12:36:00 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant