Plec de clàusules administratives del contracte de subministrament dels tancaments de les escoles municipals

Núm. Expedient: 1/2018
En termini

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentaci d'ofertes: 17 de gener de 2018

Obertura de pliques: 18/01/2018

Obtenció documentació tècnica:

Import: 21.468,44 (IVA EXCLÒS)

Descripció:

DOCUMENTS

Plec de clàusules tancament escoles 09/01/2018 11:46:50 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant