Perfil de Contractant de Prades

Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Construcció d'un dipòsit de 1.000 m3 i obres de connexió de les captacions principals al nou dipòsit 01/2018 OBRES
Adjudicada definitivament Urbanització del carrer Corraló 03/2018 OBRES
Adjudicada definitivament Urbanització del carrer Alt del Castell 02/2018 OBRES
Adjudicada definitivament Urbanització de la plaça dels Arbres 002/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Urbanització del carrer Riu Brugent 001/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Concessió de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades 002/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament Servei de promoció de la vila de Prades 001/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament Concessió de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre cívic de Prades 003/2015 ALTRES
Adjudicada definitivament Concessió de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades 002/2015 ALTRES
Adjudicada definitivament Centre d'Interpretació de les Muntanyes de Prades 001/2015
Pàgines: 12