Perfil de Contractant de Prades

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Urbanització de la plaça dels Arbres 002/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Urbanització del carrer Riu Brugent 001/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Concessió de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades 002/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament Servei de promoció de la vila de Prades 001/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament Concessió de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre cívic de Prades 003/2015 ALTRES
Adjudicada definitivament Concessió de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades 002/2015 ALTRES
Adjudicada definitivament Centre d'Interpretació de les Muntanyes de Prades 001/2015
Adjudicada definitivament Centre cívic, gimnàs 001/2014 OBRES
Adjudicada definitivament Elaboració del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Prades. 003/2009 SERVEIS
Pàgines: 1