Perfil de Contractant de Prades

Concessió de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 002/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 29/06/2015

Adjudicatari: Cristina Valencia Hernandez

Import: 2.904,00 euros

DOCUMENTS

30/06/2015 19:39:06 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant