Perfil de Contractant de Prades

Centre d'Interpretació de les Muntanyes de Prades

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 001/2015

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 13/03/2015

Adjudicatari: CROQUIS, DISSENYS, MUNTATGES I REALITZACIONS, SA.

Import: 105.028,00 euros

DOCUMENTS

Anunci adjudicació 30/06/2015 20:19:04 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant