Perfil de Contractant de Prades

Concessió de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre cívic de Prades

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 003/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 25/01/2016

Adjudicatari: Domingo Lasso Navarro

Import: 6.840,00 € anuals