Perfil de Contractant de Prades

Urbanització del carrer Riu Brugent

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 001/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 12/05/2017

Adjudicatari: AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS. S.A.

Import: 222.143,90 €

DOCUMENTS

Anunci licitació 13/02/2017 20:36:05 *
Acord adjudicació contracte 17/05/2017 18:31:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant