Perfil de Contractant de Prades

Urbanització de la plaça dels Arbres

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 002/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: 07/04/2017

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 26/05/2017

Adjudicatari: COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

Import: 65.098,00 €

DOCUMENTS

Anunci licitació 23/02/2017 21:06:54 *


Projecte 23/02/2017 21:07:02 *Acord adjudicació contracte 26/05/2017 17:39:34 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant