Perfil de Contractant de Prades

Urbanització del carrer Alt del Castell

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 02/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 18/04/2018

Adjudicatari: AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA

Import: 75.900,00 €

DOCUMENTS

Anunci licitació 21/02/2018 19:30:13 *


Projecte 21/02/2018 19:30:19 *Resolució adjudicació contracte 18/04/2018 19:18:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant