Perfil de Contractant de Prades

Urbanització del carrer Corraló

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 03/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 18/04/2018

Adjudicatari: AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA

Import: 70.146,16 €

DOCUMENTS

Anunci licitació 21/02/2018 19:36:34 *


Projecte 21/02/2018 19:36:40 *Resolució adjudicació contracte 18/04/2018 19:19:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant