Perfil de Contractant de Prades

Construcció d'un dipòsit de 1.000 m3 i obres de connexió de les captacions principals al nou dipòsit

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 01/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 20/04/2018

Adjudicatari: REGIMOVI, SL

Import: 479.973,48 €

DOCUMENTS

Anunci licitació 26/02/2018 19:21:21 *


Projecte 26/02/2018 19:21:28 *


Acord d'adjudicació 24/04/2018 18:16:13 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant